Kontakty

Název: Mateřská škola speciální Název: Speciálně pedagogické centrum
IČ: 70102520 IČ: 70102520
Adresa: Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8 Adresa: Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8
Telefon: 284 684 968 Telefon: 284 688 941
Mobil: Mobil: 731 528 935
E-mail: marie.horazna@stibrova.cz E-mail: spc@stibrova.cz
Web: www.stibrova.cz Web: www.stibrova.cz

 

Ředitelka: PhDr. Marie Horázná tel.: 284 684 968
Zástupkyně: Mgr. Pavla Broučková pavla.brouckova@stibrova.cz
Třídy: Sluníčka
Myšky
Hrášci
Zajíčci
Mravenečci
tel.: 773 786 594
tel.: 773 786 593
tel.: 731 528 984
tel.: 777 159 156
tel.: 774 860 511
Logopedky: Mgr. Jana Šťastná
Mgr. Lenka Němečková
jana.stastna@stibrova.cz
lenka.nemeckova@stibrova.cz
Vedoucí SPC: PaedDr. Blanka Bartošová tel.: 284 688 941
Účetní: Ivana Ježková ivana.jezkova@stibrova.cz
Vedoucí školní jídelny: Ivana Ježková ivana.jezkova@stibrova.cz
Řidič a školník: Tomáš Jedlička tel.: 602 950 160
Správa webu: Mgr. Dana Kotenová kotenova@centrum.cz