Podporují nás Sponzoři & partneři


image001
004688 Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého pravidelně vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v letech 2014, 2015 a 2016 finančně podpořil vybudování muzikoterapeutické pracovny, multismyslové místnosti Snoezelen a pořízení interaktivních prvků na školní zahradu. Děkujeme.

www.nfveolia.cz

Poskytnutí finančního daru od společnosti Lesy České republiky

V srpnu roku 2014 obdržel nadační fond Štíbrovka na základě své předložené a úspěšně vyhodnocené projektové žádosti finanční dar od společnosti Lesy České republiky, s. p., krajské ředitelství Brandýs nad Labem.Projekt s názvem „S malou pomocí dokážeme velké věci“ zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání a celkový rozvoj osobnosti předškolních dětí s těžkým tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a autismem byl podpořen částkou 50 000 Kč.Zakoupeno bylo terapeutické polohovací zařízení, rehabilitační polohovací válce, vertikalizační pomůcka pro nácvik chůze a multidotykový PC se speciálním výukovým softwarem, jež dětem svou atraktivní formou výrazně usnadňují schopnost samostatného pohybu a podporují jejich touhu po komunikaci a poznávání okolního světa.Veškeré výše zmíněné pomůcky byly v průběhu září až prosince 2014 předány k užívání dětem v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8.Za poskytnutí daru společnosti Lesy České Republiky, s.p. srdečně děkujeme.

Zaměstnanci Velvyslanectví USA v Praze

Na pravidelné každoroční akci pořádané zaměstnanci ambasády vybrali mezi sebou a dalšími hosty na podporu činnosti školky 30.726 Kč.

Pan Marek Haman

Již řadu let nám hradí dvakrát ročně výměnu pneumatik na autě, kterým svážíme děti, včetně jejich uskladnění v servisu. Letos nám navíc zaplatil 4 nové letní pneumatiky.

Lions Club Praha – Strahov San Giorgio

Ve středu 2. 4. 2014 naši školku navštívili členové tohoto klubu, prohlédli si celé zařízení a domluvili jsme se na další spolupráci, např. na pořádání společných aktivit; do Sdružení rodičů Klubíčko věnovali 5 000 Kč na pomůcky a hračky, dalších 5 000 Kč do Nadačního fondu Štíbrovka.

Paní Miroslava Váňová, babička Davídka v Myškách

Darovala 8 000 Kč na pomůcky a hračky; dar bude přednostně využit ve třídě Myšky.

sponz_msmt Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MŠMT poskytlo grant na nákup kompletního setu interaktivní tabule. - bližší informacewww.msmt.cz
Lepíky s.r.o.

Společnost darovala školce velké množství suchých lepících zipů.www.lepiky.cz

 sponz_oki OKI Systems, s. r. o.Dodává náplně do barevné tiskárny OKI.www.oki.cz
Paní Mgr. Dana Kotenová

Zpracovává a pravidelně aktualizuje webové stránky mateřské školy.