Podporují nás Sponzoři & partneři


logo-F&R-Lorenc-big Finance & Reality Lorenc

Děkujeme společnosti Finance & Reality Lorenc, že nám opakovaně poskytla finanční příspěvek umožňující dětem mateřské školy navštěvovat solnou jeskyni, a také za příspěvek na didaktické hračky.

www.financelorenc.cz

Rodina Bachových

Vřele děkujeme rodině Bachových za poskytnutí finančního daru, ze kterého jsme měli možnost rekonstruovat letité zařízení třídy Hrášci a pořídit další lákavé vybavení pro naše děti.DĚKUJEME! Vaši Hrášci

004688 Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v roce 2017 finančně podpořil pořízení dvou světelných panelů a speciálních pomůcek pro zrakovou stimulaci a psychomotorický rozvoj dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Děkujeme!

www.nfveolia.cz

Společnost KPMG

Děkujeme společnosti KPMG za finanční příspěvek na pořízení multifunkční Polikarpovy stavebnice poskytnutý v rámci Novoročního grantu KPMG.

004688 Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého pravidelně vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v letech 2014, 2015 a 2016 finančně podpořil vybudování muzikoterapeutické pracovny, multismyslové místnosti Snoezelen a pořízení interaktivních prvků na školní zahradu. Děkujeme.

www.nfveolia.cz

Poskytnutí finančního daru od společnosti Lesy České republiky

V srpnu roku 2014 obdržel nadační fond Štíbrovka na základě své předložené a úspěšně vyhodnocené projektové žádosti finanční dar od společnosti Lesy České republiky, s. p., krajské ředitelství Brandýs nad Labem.Projekt s názvem „S malou pomocí dokážeme velké věci“ zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání a celkový rozvoj osobnosti předškolních dětí s těžkým tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a autismem byl podpořen částkou 50 000 Kč.Zakoupeno bylo terapeutické polohovací zařízení, rehabilitační polohovací válce, vertikalizační pomůcka pro nácvik chůze a multidotykový PC se speciálním výukovým softwarem, jež dětem svou atraktivní formou výrazně usnadňují schopnost samostatného pohybu a podporují jejich touhu po komunikaci a poznávání okolního světa.Veškeré výše zmíněné pomůcky byly v průběhu září až prosince 2014 předány k užívání dětem v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8.Za poskytnutí daru společnosti Lesy České Republiky, s.p. srdečně děkujeme.

Zaměstnanci Velvyslanectví USA v Praze

Na pravidelné každoroční akci pořádané zaměstnanci ambasády vybrali mezi sebou a dalšími hosty na podporu činnosti školky 30.726 Kč.

Pan Marek Haman

Již řadu let nám hradí dvakrát ročně výměnu pneumatik na autě, kterým svážíme děti, včetně jejich uskladnění v servisu. Letos nám navíc zaplatil 4 nové letní pneumatiky.

Lions Club Praha – Strahov San Giorgio

Ve středu 2. 4. 2014 naši školku navštívili členové tohoto klubu, prohlédli si celé zařízení a domluvili jsme se na další spolupráci, např. na pořádání společných aktivit; do Sdružení rodičů Klubíčko věnovali 5 000 Kč na pomůcky a hračky, dalších 5 000 Kč do Nadačního fondu Štíbrovka.

Paní Miroslava Váňová, babička Davídka v Myškách

Darovala 8 000 Kč na pomůcky a hračky; dar bude přednostně využit ve třídě Myšky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT poskytlo grant na nákup kompletního setu interaktivní tabule.

bližší informacewww.msmt.cz

Lepíky s.r.o.

Společnost darovala školce velké množství suchých lepících zipů.

www.lepiky.cz

OKI Systems, s. r. o.

Dodává náplně do barevné tiskárny OKI.

www.oki.cz

Paní Mgr. Dana Kotenová

Zpracovává a pravidelně aktualizuje webové stránky mateřské školy.