Z důvodu mimořádných opatření se zápis do MŠ koná bez přímé účasti dítěte či zákonného zástupce dítěte. Pravidla vycházejí z „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j. MSMT-15657/2020-1. dne 3. 4. 2020.

Zápis do MŠ 2020/2021