Dojeli jsme v pořádku a s dobrou náladou. Čeká na nás dobrodružství s popleteným panem řidičem Aloisem Rychlíkem, který nás celou cestu bavil. Po vyložení všech zavazadel ale usnul pod stromem a prošvihl odjezd zpět do Prahy. Jak ho teď asi dostaneme domů?