Terapie

Logopedie

Mgr. Lenka Němečková

Cílem individuální logopedické péče poskytované v naší mateřské škole je rozvoj a podpora komunikačních dovedností každého dítěte, a to v těsné spolupráci s pedagogy i rodinou. Důraz klademe na hravou formu, praktické využití a všestranné zaměření na všechny složky komunikačního procesu.

Podle aktuálních potřeb a možností jednotlivých dětí se soustředíme na tyto oblasti:

  • podporu a rozvoj porozumění,
  • vyvozování základních prvků komunikace, vyhledání a nácvik užití vhodného systému alternativní nebo augmentativní komunikace,
  • tvorbu hlasu,
  • aktivní použití řeči a komunikace v běžných denních situacích,
  • rozvoj všech jazykových rovin a souvisejících oblastí.


Muzikoterapie

Mgr. Vlasta Kuťáková

Mgr. Jana Šťastná

Každé úterý se vydáváme do pestrého světa plného zvuků, rytmů, tónů a melodií. Během vítací písničky si každý malý muzikant užije své sólo i hraní společně s ostatními kamarády v „orchestru“. Naučí se tak naslouchat druhým, naladit se na kamaráda, respektovat dirigenta i hudebně vyjádřit svoji náladu vlastní improvizací. Dále se naučíme zpívat pěkné písničky s doprovodem gest, vyluzovat rozmanité zvuky, hrát na nejrůznější hudební nástroje (klasické Orffovy, bubínky i naše vlastnoručně vyrobené). Využíváme muzikoterapeutické techniky rozvíjející psychomotorické a sociální schopnosti. Na závěr si společně odpočineme při relaxaci.


Canisterapie