Terapie

Logopedie

Mgr. Lenka Němečková

  • vyvozování základních prvků komunikace (souhlas/nesouhlas)
  • případné vyhledávání vhodného systému alternativní komunikace a jeho využití v životě dítěte a celé rodiny (znak do řeči, komunikační tabulky)
  • rozvoj a podpora mluvené nebo alternativní řeči
  • náprava výslovnosti


Muzikoterapie

Mgr. Vlasta Kuťáková

Mgr. Jana Šťastná

Každé úterý se vydáváme do pestrého světa plného zvuků, rytmů, tónů a melodií. Během vítací písničky si každý malý muzikant užije své sólo i hraní společně s ostatními kamarády v „orchestru“. Naučí se tak naslouchat druhým, naladit se na kamaráda, respektovat dirigenta i hudebně vyjádřit svoji náladu vlastní improvizací. Dále se naučíme zpívat pěkné písničky s doprovodem gest, vyluzovat rozmanité zvuky, hrát na nejrůznější hudební nástroje (klasické Orffovy, bubínky i naše vlastnoručně vyrobené). Využíváme muzikoterapeutické techniky rozvíjející psychomotorické a sociální schopnosti. Na závěr si společně odpočineme při relaxaci.


Canisterapie