Terapie


Individuální rozvoj komunikačních schopností

Všem dětem v našem zařízení je po dohodě s rodiči poskytována individuální péče v oblasti rozvoje řeči, rozumových schopností a předškolních dovedností.

Mgr. Lenka Němečková

  • vyvozování základních prvků komunikace (souhlas/nesouhlas)
  • případné vyhledávání vhodného systému alternativní komunikace a jeho využití v životě dítěte a celé rodiny (znak do řeči, komunikační tabulky)
  • rozvoj a podpora mluvené nebo alternativní řeči
  • náprava výslovnosti

Mgr. Jana Šťastná

  • předškolní příprava (skupinová či dle potřeby individuální)
  • rozvoj řeči a komunikace hravou formou
  • rozvíjení rozumových schopností
  • individuální rozvoj emocí a sebeuvědomění

Rehabilitace

Mgr. Hana Čechová

Jedno dopoledne v týdnu na našem pracovišti působí fyzioterapeutka, specialistka s vysokoškolským vzděláním v oboru fyzioterapie. U dětí s neurologickou diagnózou (DMO) a na doporučení lékaře aplikuje terapii reflexní lokomocí dle profesora Vojty, tzv. Vojtovu metodu. Je možné s ní domluvit individuální konzultaci k motorickému vývoji dítěte a následné metodické vedení.

Ve spolupráci s lékařem, speciálními pedagogy a logopedem lze využít Vojtovu metodu i u dětí s LMD, s vadným držením těla, se skoliózou či s ortopedickými vadami. Součástí rehabilitace je snaha o zajištění optimálních podmínek tělesného rozvoje dítěte, mnohdy s využitím  kompenzačních pomůcek a motivačních motorických prvků.

Rehabilitace dětí a metodické vedení rodičů probíhá ve středu od 7:30 do 11:30 h.

[hr]