Mravenečci

Ahoj, my jsme malá nebo vlastně spíš už velká mravenčí parta. Je nás dohromady osm šikovných kluků a holek a po letních prázdninách se všichni chystáme do opravdové školy. Ještě, než se tam ale vydáme, seznamujeme se v našem mraveništi s tím, jak to v takové škole vlastně chodí. Všichni společně si tu hrajeme, malujeme, zpíváme, cvičíme, smějeme se a řádíme. Poznáváme ale také, jaké je to sedět v lavici nebo pracovat na tabuli. Do třídy si každý den nosíme batůžek a penál a zkoušíme si dávat si pozor na své věci a pečlivě si je hlídat. Postupně se také učíme soustředit na úkol, dokončit započatou práci, orientovat se kolem sebe a pracovat pod slovním vedením paní učitelky. A daří se nám to perfektně! Nevěříte? Přijďte se přesvědčit…


Prostřednictvím připravených her trénujeme a dále rozvíjíme všechny důležité školní dovednosti (řeč a komunikaci, hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, předpočetní představy, rozumové schopnosti, sociální vztahy). Veškeré činnosti jsou propojeny s aktuálním tématem podle třídního vzdělávacího plánu. Připravený program si navíc pravidelně obohacujeme prací s interaktivní tabulí, relaxací v bílém pokoji, dováděním s canisterapeutickým pejskem Beníkem, plaveckým výcvikem nebo třeba objevováním okolního světa (každý pátek se totiž vydáváme na celodopolední výlet).

Abychom si všichni vzájemně dobře rozuměli a mohli poznávat okolní svět, využíváme ve třídě prvků strukturovaného učení i alternativní a augmentativní komunikace (znak do řeči, piktogramy, komunikační knihy a tabulky).


Dokumenty


Složení třídy

- věk dětí: 6 – 7 let
- počet zapsaných dětí: 8


Kontakty

Telefon: 774 860 511, 222 251 942
Učitelky: Bc. Jitka Táčnerová
Bc. Aneta Vybulková
Asistentky pedagoga: Petra Binková
Mgr. Adéla Půčková

Galerie