Činnost


Hlavní činností Klubíčka je zajištění účinné spolupráce s Mateřskou školou speciální Štíbrova. Do Klubíčka mohou vstoupit rodiče dětí, které jsou v uvedené mateřské škole přihlášeny a dále fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny se na činnosti Klubíčka podílet, včetně finančního zabezpečení pořádaných akcí.

Spolupráce mezi Klubíčkem a školou se uskutečňuje v těchto oblastech:

  • projednávání koncepce vzdělávacího programu školy
  • pomoc při zabezpečení školy v oblasti materiální a drobné údržby
  • spolupráce při zajištění provozu školy, hygienických a stravovacích podmínek
  • zájmové, kulturní a vzdělávací aktivity
  • specifické činnosti podporující zdravý vývoj dětí

Stanovy 2020