Fakturační údaje


název: Sdružení rodičů Klubíčko z.s.
registrace: VCS/1-9 800/92-R
sídlo: Štíbrova 1691, Praha 8, 182 00
e-mail: klubicko@stibrova.cz
IČO: 47606541
DIČ: CZ47606541
číslo účtu: 250 105 0099 / 2010

U plateb prosím vždy uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a specifický symbol podle typu platby (viz níže).

SPECIFICKÉ SYMBOLY

Členské příspěvky:   11

Dary:   9