Denní program


Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 16:30 hodin. Děti se scházejí zpravidla mezi sedmou a půl devátou. Mají možnost si vybrat hračku a aktivitu, někdy dokončují práci z předchozího dne. Učitelka zpravidla využívá čas pro individuální rozvoj dítěte. Volné hry jsou zakončeny krátkou rozcvičkou a komunikační chvilkou, po ní následuje dopolední přesnídávka.

Hlavní vzdělávací činnost je zaměřena na rozvoj kognitivních, sociálních, komunikačních a fyzických dovedností, uskutečňuje se prostřednictvím řízené aktivity:

  • seznamování se základy přírody a společnosti, vytváření matematických představ
  • kreslení, malování, tvoření
  • zpívání, tancování, pohybové hrátky, překážkové dráhy, nácvik relaxace
  • prohlížení knížek, poslouchání a vypravování příběhů, dramatizace pohádek aj.

Následuje pobyt venku na školní zahradě nebo formou vycházky či delšího výletu. V poledne je připraven oběd a po něm si jdou děti odpočinout do herny na lehátka. Poslouchají pohádky nebo relaxační hudbu, většina z nich usíná, pro děti s nižší potřebou spánku je připraven náhradní program formou klidných her nebo kroužků. Po relaxaci děti dostanou odpolední svačinu a po ní se věnují volným odpoledním činnostem – zpravidla ve třídě, v letních měsících chodí i odpoledne na zahradu. Vyzvedávání dětí končí v 16:30 hodin.

Doprava dětí osobním autem

Díky zřizovateli, hl. m. Praha, používáme osmimístný osobní automobil kombi zn. Volkswagen Transporter. Vůz je využíván k přepravě dětí s těžším postižením na mimoškolní akce, jako je plavání, pravidelné návštěvy solné jeskyně, ZOO, divadla, výlety po Praze i mimo ni a ozdravné pobyty. Kromě řidiče je s dětmi v autě vždy přítomna také další dospělá osoba z řad pracovníků školy, která zajišťuje pedagogický dozor.