Mravenečci

MRAVENEČEK SPINKAL V TRÁVĚ,
PROBUDIL SE DNESKA PRÁVĚ.
PROTÁHL SI NOŽIČKY,
HLAVIČKU A RUČIČKY.
NA NOHY VZAL BAČKORKY
A UTÍKAL DO ŠKOLKY.
TAK JE TADY VŠECHNY MÁME A HEZKY SE PŘIVÍTÁME.


Mravenčí parta, to je dohromady osm šikovných kluků a holek, co se postupně chystají do opravdové školy. Ještě, než se tam ale vydají, seznamují se v našem mraveništi s tím, jak to v takové škole vlastně chodí.

Všichni společně si tu hrajeme, malujeme, zpíváme, cvičíme a řádíme. Poznáme ale také, jaké je to sedět v lavici nebo pracovat s tabulí. Postupně se učíme soustředit se na důležitý úkol, dokončit započatou práci, orientovat se ve svých věcech a pečlivě si je hlídat nebo pracovat pod slovním vedením dospělého.

Prostřednictvím připravených her pečlivě trénujeme a dále rozvíjíme všechny důležité školní dovednosti (řeč a komunikaci, hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, předpočetní představy, rozumové schopnosti, sociální vztahy). Veškeré činnosti jsou propojeny s aktuálním tématem podle třídního vzdělávacího plánu. Připravený program si navíc pravidelně obohacujeme prací s interaktivní tabulí, relaxací v bílém pokoji či bazální stimulací ve třídě, plaveckým výcvikem, cvičením v Sokole…

Abychom si všichni vzájemně dobře rozuměli a mohli poznávat okolní svět, využíváme ve třídě prvky strukturovaného učení i alternativní a augmentativní komunikace (znak do řeči, znaky a gesta, piktogramy, komunikační knihy a tabulky).


Dokumenty


Složení třídy

– věk dětí: 6 – 7 let
– počet zapsaných dětí: 9


Kontakty

Telefon: 774 860 511, 222 251 942
Učitelky:
Mgr. Vlasta Kuťáková
Mgr. Ondřej Matějovský
Asistentky pedagoga:
Bc.Jasna Turzová
Bc. Marta Halamová

Galerie