Sponzoři a partneři


Nadační fond Veolia
Nadační fond Veolia v rámci vyhlašovaného programu MiNiGRANTY VEOLIA v roce 2022 finančně podpořil náš projekt zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí se zdravotním postižením. Ze získaných prostředků byl instalací interaktivních herních prvků zatraktivněn prostor jedné ze školních teras. Děkujeme!www.nfveolia.cz

Ing. Pavla Kopcová a Mgr., Bc. Darek Vít

Děkujeme panu magistru Vítovi a paní inženýrce Kopcové za finanční dar, který jsme využili na zakoupení didaktických hraček do třídy Mravenečků.

Finance & Reality Lorenc

Děkujeme společnosti Finance & Reality Lorenc, že nám opakovaně poskytla finanční příspěvek umožňující dětem mateřské školy navštěvovat solnou jeskyni, a také za příspěvek na didaktické hračky.

www.financelorenc.cz

Rodina Bachových
Vřele děkujeme rodině Bachových za poskytnutí finančního daru, ze kterého jsme měli možnost rekonstruovat letité zařízení třídy Hrášci a pořídit další lákavé vybavení pro naše děti.DĚKUJEME! Vaši Hrášci
Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v roce 2017 finančně podpořil pořízení dvou světelných panelů a speciálních pomůcek pro zrakovou stimulaci a psychomotorický rozvoj dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Děkujeme!

www.nfveolia.cz

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého pravidelně vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v letech 2014, 2015 a 2016 finančně podpořil vybudování muzikoterapeutické pracovny, multismyslové místnosti Snoezelen a pořízení interaktivních prvků na školní zahradu. Děkujeme.

www.nfveolia.cz

Lions Club Praha – Strahov San Giorgio
Ve středu 2. 4. 2014 naši školku navštívili členové tohoto klubu, prohlédli si celé zařízení a domluvili jsme se na další spolupráci, např. na pořádání společných aktivit; do Sdružení rodičů Klubíčko věnovali 5 000 Kč na pomůcky a hračky, dalších 5 000 Kč do Nadačního fondu Štíbrovka.