Sponzoři a partneři


Finance & Reality Lorenc

Děkujeme společnosti Finance & Reality Lorenc, že nám opakovaně poskytla finanční příspěvek umožňující dětem mateřské školy navštěvovat solnou jeskyni, a také za příspěvek na didaktické hračky.

www.financelorenc.cz

Rodina Bachových
Vřele děkujeme rodině Bachových za poskytnutí finančního daru, ze kterého jsme měli možnost rekonstruovat letité zařízení třídy Hrášci a pořídit další lákavé vybavení pro naše děti.DĚKUJEME! Vaši Hrášci
Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v roce 2017 finančně podpořil pořízení dvou světelných panelů a speciálních pomůcek pro zrakovou stimulaci a psychomotorický rozvoj dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Děkujeme!

www.nfveolia.cz

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia v rámci svého pravidelně vyhlašovaného programu MINIGRANTY VEOLIA v letech 2014, 2015 a 2016 finančně podpořil vybudování muzikoterapeutické pracovny, multismyslové místnosti Snoezelen a pořízení interaktivních prvků na školní zahradu. Děkujeme.

www.nfveolia.cz

Lions Club Praha – Strahov San Giorgio
Ve středu 2. 4. 2014 naši školku navštívili členové tohoto klubu, prohlédli si celé zařízení a domluvili jsme se na další spolupráci, např. na pořádání společných aktivit; do Sdružení rodičů Klubíčko věnovali 5 000 Kč na pomůcky a hračky, dalších 5 000 Kč do Nadačního fondu Štíbrovka.