ČÍSELNÝ SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ ZDE


PROTOKOLY O PRŮBĚHU LOSOVÁNÍ ZDE a ZDE


INFORMACE O LOSOVÁNÍ ZDE a ZDE


ZÁPIS
NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, PRAHA 8, ŠTÍBROVA 1691
pro školní rok 2024/2025

Více informací ZDE


Mateřská škola byla založena v roce 1960, kdy byla v mateřské škole v Náhorní ulici v Praze 8 otevřena první třída (a postupně další třídy), pro děti s mentálním postižením předškolního věku.

Nyní se mateřská škola nachází ve Štíbrově ulici v Praze 8 na kraji ďáblického sídliště v jednopodlažní bezbariérové budově finského typu, kolem níž je zahrada o rozloze více než 5000 m2.

 

Do Mateřské školy speciální přijímáme děti

  • s mentálním postižením,
  • s tělesným postižením,
  • s více vadami, s vadami řeči,
  • s poruchami autistického spektra.

 

 

Forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Součásti:

  • mateřská škola speciální,
  • speciálně pedagogické centrum,
  • školní jídelna

Děti jsou v mateřské škole sdruženy v pěti třídách, provoz v každé třídě zajišťují učitelky s kvalifikací speciálního pedagoga a asistenti pedagoga. Prostředí tříd je přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí, je vybaveno speciálními pomůckami, didaktickým materiálem, hračkami a vhodným nábytkem.

Rovněž školní zahrada je zařízena tak, aby dětem poskytovala dostatečný a bezpečný prostor k relaxaci, ale i ke zlepšování tělesné kondice.

 

Školní vzdělávací program tvoříme na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.