Sluníčka

„ Kampak, kampak Sluníčko?

Počkej přeci maličko,

pojď si s námi chvilku hrát,

každý je náš kamarád.“


Je to tak, ve Sluníčkách jsou všichni kamarádi. Společně si hrají, zpívají i povídají, cvičí a běhají. Poznávají, jaké to je, být poprvé mimo domov, bez maminky, tatínka či sourozenců. Seznamují se s novým prostředím, učí se spolupracovat s novými kamarády i dospěláky. A to vůbec není lehké. Třídu Sluníček totiž navštěvují děti, které dosud neměly žádnou nebo jen minimální zkušenost s každodenní docházkou do kolektivu vrstevníků.

A jak to ve Sluníčkách chodí?

Ráno si všichni pohrajeme s tím, co máme nejraději. Zvoneček nás pak zavolá ke klavíru, kde se přivítáme, zazpíváme si a naučíme se i nějakou říkanku. Velký hlad zaženeme vydatnou svačinou. Po svačině si protáhneme těla, trochu si zacvičíme a zaběháme. A můžeme si zase hrát. Třída se každý den promění v tělocvičnu i výtvarnou dílnu a na děti čekají veselé a hravé úkoly (překážkové dráhy, malování, modelování, bubnování, prohlížení knížek, manipulace s předměty a obrázky….).  Pravidelně si také masírujeme těla pěnovými míčky, pozorujeme světýlka v Bílém pokoji. Když si pohrajeme, honem, honem ven. Na zahradu nebo na procházku do okolí MŠ.


Dokumenty


Složení třídy

– věk dětí: 3 – 7 let
– počet zapsaných dětí: 10


Kontakty

Telefon: 773 786 594, 222 251 943
E-mail: slunicka@stibrova.cz
Učitelky: Mgr. Pavla Broučková
Petra Binková
Mgr. Kateřina Šustová
Asistentky pedagoga: Mgr. Adéla Půčková
Lenka Srbová

Galerie