Keramika

Bc. Jasna Turzová

Bc. Martina Tichota Homutová

Keramiku či keramickou hlínu používali už lidé v pravěku, vyráběli z ní šperky, nádoby a další předměty, které jim přinášely radost. Rozhodli jsme se, že i ve Štíbrovce budeme seznamovat děti s touto jílovou hmotou, která působí na člověka velmi pozitivně.

Podle svých individuálních schopností zkoušejí děti rozmanité modelářské techniky a postupy jako mačkání, hlazení, válení, otiskování či modelování. Při práci používají hrnčířské nářadí, ale i drobné předměty denní potřeby. Výrobky zdobí správným používáním engob, barvítek a glazur. Zajímavý je i proces výroby, kdy se k dítěti jeho vlastní výrobek několikrát vrací v různých fázích, z měkké hlíny se stane střep a z něho krásný barevný výrobek.

Postupně malí keramici zvládnou vytvořit í jednoduché výrobky, které si s radostí odnášejí domů, a vzápětí se těší na další práci s keramickou hlínou.

S keramickou hlínou si hrajeme v rámci výtvarných činností ve třídách. Práce je propojena s třídním vzdělávacím plánem.