Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za finanční podporu našeho projektu v rámci programu MiNiGRANTU VEOLIA 2022. Ze získaných prostředků jsme zakoupili a na školní terase instalovali nové interaktivní herní prvky, které děti motivují k rozvoji pohybových funkcí.