Odpolední zájmové činnosti


Sporťák

Bc. Martina Tichota Homutová
Mgr. Lucie Kutheilová
Mgr. Lenka Němečková
Bc. Jaroslava Vopálková, DiS.
Neposedný opičák HOP

Sporťák je aktivita pro všechny kamarády, kteří rádi běhají, skáčou a všelijak skotačí.

Společně s neposedným sporťákem opičákem HOPEM si každý týden s radostí zacvičíme. Těšit se můžeme na nejrůznější pohybové hry, honičky, zdolávání překážkových drah, kutálení, kopání, chytání, házení… Vyzkoušíme také dětskou lezeckou stěnu a cvičení na gymnastických míčích či s padákem. Aby si naše vysportovaná tělíčka pořádně odpočinula, nezapomeneme ani na závěrečnou relaxaci nebo míčkovou automasáž. A protože správný Sporťák pomáhá kamarádům, dovede se s nimi střídat a chová se „fér“, zkusíme se naučit i to.

Aktivita je vhodný i pro děti s pohybovým omezením.

S opičákem Hopem dovádíme každou středu od 15:15 do 16:00.


Muzikohrátky s broučky

Mgr. Barbora Drábová
Mgr. Jana Šťastná

Má Vaše dítě radost, když slyší nějakou písničku? Kdykoliv něco slyší, hned se za zvukem otáčí? Často si pro sebe brouká? Podupává si nebo poplácává do rytmu? Bere si kostičky a hračky a tříská s nimi o sebe? Tluče do stolu? Nebo dokonce tancuje? Pusťte ho společně s Broučky (Cvrčkem houslistou a kytaristou, Beruškou klavíristkou a Světluškou flétnistkou) do pestrého světa plného všelijakých zvuků, rytmů, tónů a melodií. Během vítací písničky si každý malý muzikant užije své sólo i hraní společně s ostatními kamarády v „orchestru“. Naučí se tak naslouchat druhým, naladit se na kamaráda, respektovat dirigenta i hudebně vyjádřit svoji náladu vlastní improvizací. Dále se naučíme zpívat pěkné písničky s doprovodem gest, vyluzovat rozmanité zvuky, hrát na nejrůznější hudební nástroje (klasické Orffovy, etnické, bubínky i naše vlastnoručně vyrobené). K prožívání hudby využíváme muzikoterapeutické techniky rozvíjející psychomotorické a sociální schopnosti. Na závěr si ještě všichni odpočineme při relaxaci, abychom domů odcházeli v dobré náladě.

S muzikou a rytmem se seznamujeme každé pondělí od 13:15 do 15:15.


Keramika

Bc. Jasna Turzová
Jan Oplištil

Jako každým rokem – od října začínáme s keramikou. Pracujeme s hlínou, se šablonou, s přírodninami, používáme různé, pomůcky (tvořítka, špátle, struhadla, rádýlka), spojujeme hlínu lepením, modelujeme, válíme, hněteme, vypichujeme. Vypálené výrobky malujeme barvami na keramiku – engobami, glazurami, barvítky. Výsledkem jsou plošné i trojrozměrné výtvory.

Pracujeme převážně individuálně – podle potřeb každého dítěte. Práce s keramickou hlínou rozvíjí jemnou motoriku, představivost, sebevědomí, fantazii a výtvarné cítění; děti vytvářejí skutečnost podle svých představ, finální výrobek jim přináší radost. Práce s keramikou je vhodná pro všechny děti z naší mateřské školy.

Tematicky je práce s keramickou hlínou propojena se vzdělávacím programem školy.

S hlínou pracujeme vždy ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 h, děti si vyzvedáváme z odpoledního programu.