Prohlášení o přístupnosti webu

Webové stránky MŠ Štíbrova jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu oplijan@seznam.cz