Přejeme všem krásné svátky a těšíme se na nový rok plný zábavy a zážitků.

Děkujeme Myškám za naše PF:

Radostné vánoční svátky a šťastný nový rok přejí děti a zaměstnanci MŠ a SPC Štíbrova.