Sdružení rodičů Klubíčko

Hlavní činností Klubíčka je zajištění účinné spolupráce s Mateřskou školou speciální Štíbrova. Do Klubíčka mohou vstoupit rodiče dětí, které jsou v uvedené mateřské škole přihlášeny a dále fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny se na činnosti Klubíčka podílet, včetně finančního zabezpečení pořádaných akcí.

[hr]

Činnost

Spolupráce mezi Klubíčkem a školou se uskutečňuje v těchto oblastech:

 • projednávání koncepce vzdělávacího programu školy
 • pomoc při zabezpečení školy v oblasti materiální a drobné údržby
 • spolupráce při zajištění provozu školy, hygienických a stravovacích podmínek
 • zájmové, kulturní a vzdělávací aktivity
 • specifické činnosti podporující zdravý vývoj dětí

Zápis z jednání – 31.8.2013
Zápis z jednání – 28.5.2013
Zápis z jednání – 16.4.2013
Nové stanovy 2013

[hr]

  Členové výboru

Předseda: paní Kateřina Kapitolová
Pokladní: paní Miluše Horáková, učitelka MŠ
Revizor: paní Ivana Ježková
Členové: paní Veselá, zástupce třídy Myšky
pan Studecký, zástupce třídy Zajíčci
paní Mráčková, zástupce třídy Hrášci
paní Macháčková, zástupce třídy Sluníčka
paní Fialová, zástupce třídy Mravenečci
paní Škardová, zástupce SPC
paní Marie Horázná, za školu

[hr]

Informace

název: Sdružení rodičů Klubíčko
registrace: VCS/1-9 800/92-R
sídlo: Štíbrova 1691, Praha 8, 182 00
IČO: 47606541
DIČ: CZ47606541
číslo účto: 250 105 0099 / 2010

Dary pro Sdružení rodičů Klubíčko 2010

[hr]

Přehled aktivit pro školní rok 2013/2014

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky
 • Pohádka pro prvňáčky
 • Divadelní představení
 • Výlet do ZOO
 • Den dětí
 • Oslavy narozenin
 • Rozloučení se školáky

[hr]

  Hledáme sponzora na provoz auta

Osobním autem Wolksvagen Transporter denně svážíme děti se zdravotním postižením do mateřské školy, pravidelně vozíme děti se sníženou pohyblivostí na návštěvy solné jeskyně či plaveckého bazénu, využíváme jej na převoz dětí do ZOO, divadla, výlety, ozdravné pobyty aj.