O nás

Státní škola
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Právní subjektivita od 1.1.2000
Součásti: mateřská škola speciální, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna
Mateřská škola byla založena v roce 1960, kdy byla v mateřské škole v Náhorní ulici v Praze 8 otevřena první třída (a postupně další třídy), pro děti s mentálním postižením předškolního věku. Nyní se mateřská škola nachází ve Štíbrově ulici v Praze 8 na kraji ďáblického sídliště v jednopodlažní bezbariérové budově finského typu, kolem níž je zahrada o rozloze více než 5000 m2.

Do Mateřské školy speciální přijímáme děti
– s mentálním postižením
– s tělesným postižením
– s více vadami
– s vadami řeči
– s poruchami autistického spektra

Děti jsou v mateřské škole sdruženy ve čtyřech třídách, provoz v každé třídě zajišťují učitelky s kvalifikací speciálního pedagoga a asistenti pedagoga. Prostředí tříd je přizpůsobeno zdravotnímu postižení dětí, je vybaveno speciálními pomůckami, hračkami a odpovídajícím nábytkem. Na školní zahradě jsou umístěny dřevěné polyfunkční sestavy, jejichž využívání zlepšuje tělesnou kondici dětí.

Od školního roku 2002/2003 koncipujeme školní vzdělávací program na základě RVP PV, aktuální ŠVP.